terry5king avatar
Last Login: 9 months ago
Gender:
Page Views: 70
Points: 1pts

#terry5king

Đó là kỹ thuật sử dụng màng lọc, với khe lọc hình dạng 1nanomet được mở mang thứ nhất bởi vài công ty của Mĩ, điển hình chính là công ty Zenon, doanh nghiệp Dow... Bởi sử dụng màng lọc với khe hở nhỏ, thành ra chúng có khả năng quá dễ loại đi tới 100% vi khuẩn, vi rút. related web-site

Recent Blogs

  1. No Items

    There is nothing to display yet, check back soon.

No users fitting this criteria.

  1. No one has commented yet.

Post a comment